İhaleler
Detaylı çözümler
Downloads

Manchester Havalimanı BEMO çatılarına kavuştu

Manchester Havalimanı BEMO çatılarına kavuştu

Prater ile yakın işbirliği içerisinde çalışan BEMO, Manchester Havalimanı’ndaki yeni genişletme işleri kapmasında 20.000 m2 üzerinde yüksek hatveli kenetli çatı sistemi tedarik etti. Yeni İskele 1 ve Terminal 2 genişletme işleri altında oluşturulan binaların çatıları, 1.20 mm kalınlığında gofrajlı alüminyum malzemeden oluşturulan N65-400 formunda BEMO profili ile TP205 formunda 9 metre aşık aralığını geçebilen trapez profilleri kullanılarak oluşturuldu. Çatı sisteminin akustik performans gereksinimi çatı kaplaması için en kritik noktalardan biri olduğundan; BEMO ve Prater bu akustik sönümlemelerin sağlandığını gösteren bağımsız testler için projeye özel bir test mekanizması oluşturdu. Terminal çatısının büyük bir kısmı çatı seviyesinde sahada üretildi. Oluşturulan bu saha üretim planlaması sevkiyat masraflarını azaltmasının yanında montaj sahasındaki stok alanı gereksinimini de en az seviyeye indirdi.

Bu genişletme işlerinin devamı çerçevesinde; 2019 yılı içerisinde BEMO 3.000 mdaha çatı kaplama sistemini İskele 2 bloğu için tedarik edecektir.