İhaleler
Detaylı çözümler
Downloads

Gizlilik Politikası

Web sitemizi www.bemo.com adresinde ziyaret ederek kuruluşumuzla ilgili daha geniş bilgi edinebilirsiniz. Kişisel bilgilerin korunmasına son derece titiz bir şekilde yaklaştığımızın bilinmesini isteriz. Kişisel bilgiler ya da veriler, bir kişinin kimliğinin, maddi ya da kişisel durumunun üçüncü şahıslarca teşhis edilmesini sağlayabilecek olan bilgilerdir. Bunlar arasında kişinin nüfustaki adı, adresi, telefon numarası ve doğum tarihi yer aldığı gibi yine bu kişiyle ilgili kayıtlara ulaşılabilmesini sağlayacak başka veriler de bulunur. Kişisel veriler özel olarak yasal koruma altında bulunduğundan, topladığımız bu bilgileri biz ancak web sitesi ve diğer hizmetlerimizi sunmak için gerektiği şekilde kullanabiliriz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde hangi kişisel verileri topladığımızı ve bunları ne şekilde kullandığımızı aşağıda açıklıyoruz. Veri koruma uygulamalarımız, ilgili bütün yasa ve yönetmeliklere, öncelikle de Almanya Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), Telemedya Yasası (TMG) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GVKT) uygundur. Size ait kişisel verileri, ancak bu web sitesi ile içerik ve hizmetlerin işlevsel bir şekilde tarafınıza sunulması, ayrıca sizden gelebilecek soruların, varsa siparişlerin / ihale başvurularının işlem görmesi için gerekli olduğu ölçüde kullanır, ancak bunu da yine GVKT Madde 6, para. 1, böl. 1, kıs. f ve başka yasal düzenlemeler uyarınca izin verildiği ölçüde yerine getiririz. Verilerinizin başka amaçlarla kullanılması, ancak sizin önceden onay vermiş olmanızla mümkündür ve o zaman da yine bu onayın kapsamı (örn. tanıtım bilgileri veya haber bülteninin gönderilmesi gibi) dışında kullanılamaz.

1. GVKT MADDE 4, 7. PARAGRAF UYARINCA SORUMLULUK SAHİBİ

GVKT’nin ve AB üyesi devletlerin ulusal veri koruma yasalarının yanı sıra ilgili diğer yönetmelikler için de veri koruma bağlamında her türlü sorumluluk şu kuruluşa aittir:

BEMO SYSTEMS GmbH Max-Eyth-Str. 2 74532 Ilshofen

E-posta: sales@bemo.com Tel.: +49 (0) 7904 29899 60 Faks: +49 (0) 7904 29899 61

2. WEB SİTESİ HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI VE KÜTÜK DOSYALARININ HAZIRLANMASI

Web sitemize dışarıdan erişim sağlandığında sistemimiz, ziyaretçi bilgisayar sistemi hakkında otomatik olarak veri toplar. Bu yolla aşağıdaki bilgiler elde edilir:

Veri işleme faaliyetinin kapsamı

1) Kullanılan tarayıcının tipi ve sürümü, 2) siteye ulaşan aygıtın işletim sistemi, 3) siteye ulaşan aygıtın IP adresi, 4) erişim tarihi ve saati, 5) web sitemizde ziyaret edilen sayfalar ve kaynaklar (resimler, dosyalar, başka sayfa içeriği), 6) kullanıcı sistemini bizim web sitemize gönderen sayfalar (yönlendiren sayfa izleme).

Bütün bu veriler, sistemimizin kütük dosyalarında saklanır. Saklanan bu verilerden, web sitemizi ziyaret eden kişinin kimlik bilgilerine erişmek mümkün değildir, yani bireysel düzeyde site ziyaretçileri saptanamaz.

  • Kişisel verilerle işlemlerin hukuki dayanağı

GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi (meşru menfaat). Burada açıklanan amaçların yerine getirilmesini sağlamak, kuruluş olarak meşru menfaatlerimizin gereğidir.

  • Veri işleme faaliyetlerinden amaç

Bu verilerin kaydedilmesinden amaç, web sitemizi bütün ziyaretçilere olabildiğince uygun hale getirmek, ayrıca kötü niyetli faaliyetleri önleyip hata ve kusurları gidermektir. Bu nedenle, siteyi ziyaret eden bilgisayarın teknik verilerini kayda geçirmek önemlidir; böylece kimlik hırsızlığı, IT sistemine saldırı gibi olayları önlemek ve web sitemizde işlevsel sorunlar olduğunda hemen yanıt vermek mümkün olacaktır. Ayrıca bu veriler, web sitemizi optimize etmede kullanılmakta ve genel olarak da bilgi teknolojisi sistemlerimizde güvenliği sağlamamıza yaramaktadır.

  • Verileri saklama süresi

Sözünü ettiğimiz veriler, web sitesinin bütün ziyaretçilere uygun olmasını sağlamak için artık gerekli olmadıkları anda derhal silinir. Bu genellikle verilerin web sitemizde kaydedilmesini izleyen 3 aylık sürede olur.

  • İtiraz ve kişisel verileri sildirme imkânı

Kişisel verilerin saklanmasına itiraz etme ve bu verilerin silinmesini isteme, veri koruma ile ilgili genel tüzüklerin itiraz ve iptal hakkını düzenleyen maddelerine tâbi olup bu gizlilik politikası kapsamında aşağıda açıklanmıştır.

3. WEB SİTESİNİN ÖZEL İŞLEVLERİ

Sitemizde size sunulan çeşitli verilerin kullanımıyla ilgili olarak veri toplar, işler ve kaydederiz. Bu verilere daha sonra ne olduğu şöyle açıklanabilir:

  • Haber bülteni aboneliği formu:
o   Kişisel verilerle işlemlerde sınırlamalar

Haber bültenine abone olurken verdiğiniz bilgiler.

o   Kişisel verilerle işlemlerin hukuki dayanağı

GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi (meşru menfaat)

o   Veri işleme faaliyetlerinden amaç

Haber bültenimize abonelik formuna girilen bütün bilgiler, yalnızca size hizmetlerimiz hakkında bilgi verme ve kuruluş haberlerini sunduğumuz haber bülteninin dağıtımını gerçekleştirme amaçlarıyla kullanılır. Önce, aboneliğinizi teyit için size bir e-posta mesajı gönderilir. Bu mesajda yer alan bağlantıya tıklayarak haber bültenimize aboneliğinizi kesinleştirmiş olursunuz (çifte kimlik doğrulama).

o   Verileri saklama süresi

Haber bültenine abonelikten çıkış için her haber bültenine koyduğumuz abonelikten çıkış bağlantısına tıklayarak istediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz. Abonelikten çıkmanızla birlikte elimizde bulunan bilgileriniz de silinir. Kaydınızı tamamlamamışsanız da verileriniz yine hemen silinecektir. Herhangi bir neden bildirmeksizin ve öncesinde ya da sonrasında size haber vermeksizin verilerinizi silme hakkımız saklıdır.

o   İtiraz ve kişisel verileri sildirme imkânı

Kişisel verilerin saklanmasına itiraz etme ve bu verilerin silinmesini isteme, veri koruma ile ilgili genel tüzüklerin itiraz ve iptal hakkını düzenleyen maddelerine tâbi olup bu gizlilik politikası kapsamında aşağıda açıklanmıştır.

4. HARİCİ WEB SERVİSLERİ VE VERİLERİN AB DIŞINDA İŞLEM GÖRMESİ

Web sitemizde harici sağlayıcılardan, yani web servislerinden alınan aktif JavaScript içeriği kullanıyoruz. Sitemize giriş yaptığınızda bu harici sağlayıcılara da bilgi gidebilir. Sonuçta verilerinizin AB sınırları dışında işlem görmesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için JavaScript engelleyici kullanabilirsiniz; örn. ‘NoScript’ (www.noscript.net) adlı tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz. Bir başka yol da tarayıcınızda JavaScript’i devredışı bırakmaktır. Ancak o zaman da, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bütün işlevlerinden yararlanamayabileceğinizi bilmelisiniz. Kullandığımız harici web hizmetleri şunlardır:

·        Doubleclick

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Doubleclick). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, DoubleClick’e size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Doubleclick, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen DoubleClick’in kendi Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Doubleclick’in size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        Google

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Google). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Google’a size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Google, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen Google’ın kendi Gizlilik Politikası’na bakın:https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Google’ın size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.net vewww.ghostery.com).

·        Google-Apis

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Google-Apis). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Google-Apis’e size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Google-Apis, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen Google-Apis’in kendi Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Google-Apis’in size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        Googletagmanager.com

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Googletagmanager.com). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Googletagmanager.com’a size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Googletagmanager.com, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması (bkz. https: //www.privacyshield.gov/lis) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen Googletagmanager.com’un kendi Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Googletagmanager.com’un size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: ww.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        Googletagmanager.com / Googletagservices

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Googletagmanager.com / Googletagservices). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Googletagmanager.com / Googletagservices’e size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Googletagmanager.com / Googletagservices, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https: //www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen Googletagmanager.com / Googletagservices’in kendi Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Googletagmanager.com / Googletagservices’in size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: ww.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        gstatic

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: gstatic). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Googletagmanager.com’a size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. gstatic, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen gstatic’in kendi Gizlilik Politikası’na bakın: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. gstatic’in size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        Youtube

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: Youtube). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, Youtube’a size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. Youtube, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen Youtube’un kendi Gizlilik Politikası’na bakın: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. Youtube’un size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.netvewww.ghostery.com).

·        ytimg

Web sitemize şu adresten bir web hizmeti yüklenmiştir: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (bundan böyle: ytimg). Bu verileri, web sitemizi tamamen işlevsel durumda tutmak için kullanırız. Dolayısıyla, kullandığınız tarayıcı, ytimg’e size ait kişisel bilgiler gönderebilir. Bu veri işleme uygulamasının yasal dayanağı: GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi. Buradan elde ettiğimiz meşru menfaat, internet sitesinin hatasız bir şekilde işlemesidir. ytimg, AB-ABD Bilgi Gizliliği Kalkan Anlaşması bkz. https://www.privacyshield.gov/list) kapsamında sertifikalandırılmış bir kuruluştur. Veriler hangi amaçla toplanmışsa, bu amaç gerçekleştikten hemen sonra silinir. Aktarılan verilerin ne şekilde işlem gördüğüne dair daha ayrıntılı bilgi için lütfen ytimg’in kendi Gizlilik Politikası’na bakın: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/. ytimg’in size ait verileri toplamasını veya bunlarla işlem yapmasını önlemek istiyorsanız, tarayıcınızdaki betik kodunu devredışı bırakabilir veya tarayıcınıza betik engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz (bunları örn. şu adreslerden bulabilirsiniz: www.noscript.netvewww.ghostery.com).

5. ÇEREZ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

·        Kişisel verilerle işlemlerde sınırlamalar

Web sitemizin belli işlevlerinden yararlanılabilmesi için çeşitli sayfalarda tanıtım bilgileri kullanmaktayız. Daha çok ‘çerez’ adıyla bilinen bu tanıtım bilgileri ufak metin dosyalarından oluşur ve tarayıcınız bu dosyaları sizin bilgisayarınızda saklar. Bu metin dosyalarının içerdiği kendine özgü veri dizilimi, web sitemize yeniden geldiğinizde tarayıcınızın tanınmasını sağlar. Çerez dosyası oluşturma işlemine ‘tanıtım bilgisi saklama’ denir.

·        Kişisel verilerle işlemlerin hukuki dayanağı

GVKT, Madde 6, 1. paragraf, (f) bendi (meşru menfaat). Bizim meşru menfaatimiz, web sitemizi tam anlamıyla işler halde tutmak, kullanımını artırmak ve müşterilerimize daha kişiselleşmiş bir yaklaşım gösterebilmektir. Sitemizi ziyaret edenlerin her birinin tanınması, ancak çerez teknolojisi sayesinde mümkündür, tabii söz konusu ziyaretçi, ayrı bir onay vererek bize kişisel bilgilerini sağlamışsa.

·        Veri işleme faaliyetlerinden amaç

Çerez denen bu tanıtım bilgilerinin web sitemizde bulunmasından amaç, internet sitemizi tam anlamıyla işlevsel kılmak ve kullanımını daha iyi hale getirmektir. Bunun dışında çerez teknolojisi, takma adlarla (örn. bir kişi, istediği takma adı kullanır ve siteye geri geldiğinde bu adla tanınır) kullanıcıları birbirinden ayırt ederek kişiye özel hizmetler sunmamızı sağlar.

·        Verileri saklama süresi

Çerezler siz tarayıcınızdan silene kadar veya oturum çerezi kullanılmışsa, oturum sona erene kadar geçerlidir.

·        İtiraz ve kişisel verileri sildirme imkânı

Tarayıcı ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırmak sizin elinizdedir: Çerez bırakılmasını baştan tamamen engelleyebilir, her seferinde sizden izin istenmesini belirterek duruma göre karar verebilir veya bilgisayarınıza çerez bırakılmasını baştan topluca kabul edebilirsiniz. Çerezler değişik biçimlerde veya amaçlarla kullanılabilir: Örneğin, bilgisayarınız sitemize bir kez giriş yaptıktan sonra her seferinde onu tanımak için kullanılabilecekleri gibi (bunlara ‘daimi çerezler’ denir), en son görüntülenen sayfaları kaydetmek için de kullanılabilirler (‘oturum çerezleri’). Bizim çerezleri kullanmamızdan amaç, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmaktır. Web sitemizin özelliklerini rahatlıkla kullanabilmek için çerezleri kabul etmenizi öneririz. Çerez kullanımını reddetme ve toplanan bilgilerin silinmesini isteme hakkı, bu gizlilik politikasının devamında açıklanan veri koruma hakkının itiraz ve iptal işlemlerini düzenleyen genel hükümlerine dayanmaktadır.

6. BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ GİZLİLİĞİ, E-POSTA İLE İLETİŞİM

Size ait kişisel bilgiler toplanır, depolanır ve işlenirken teknik ve organizasyon düzeyinde önlemlerle koruma altına alınmış olurlar ve üçüncü şahıslar bu bilgilere erişemez. Bize göndereceğiniz e-posta mesajlarının şifrelenmemiş olması durumunda, mesajınız bizim IT sistemimize erişene kadar bilgi gizliliğini garanti edemeyeceğimizden, ileri düzeyde gizlilik içeren mesajlarınızı ya şifrelenmiş e-posta ya da normal postayla (yani mektup olarak) göndermenizi öneririz.

7. VERİ KULLANIM İZNİNİ GERİ ÇEKME VE VERİLERİ DEĞİŞTİRME, SİLME YA DA İPTAL TALEBİ

Almanya Federal Veri Koruma Kanunu uyarınca, sistemimizde saklanmakta olan bilgilerinizi herhangi bir ücret ödemeksizin öğrenme, ayrıca bu bilgilerde değişiklik yapma, iptal edilmelerini veya silinmelerini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Böyle bir talepte bulunmanız durumunda, buna engel bir hukuki durum yoksa, verileriniz silinir. Kişisel bilgilerinizi kullanmamız için bize verdiğiniz her türlü izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Size ait kişisel veriler hakkında bilgi almak, bunlar üzerinde değişiklik yapmak veya bunların silinmesini talep etmek için bize şu yollardan ulaşabilirsiniz:

BEMO SYSTEMS GmbH Max-Eyth-Str. 2 74532 Ilshofen

E-posta: sales@bemo.com Tel.: +49 (0) 7904 29899 60 Faks: +49 (0) 7904 29899 61

8. GVKT Madde 77 I Uyarınca Bir Denetim Makamı Nezdinde Şikâyet

Ändern Ihrer Privatsphäre-Einstellungen

Sie können jeder Zeit Ihre Privatsphäre-Einstellungen über den Konfigurations-Dialog ändern.